Arntz Saegaebaender Logo
email phone message

Impressum

ARNTZ GmbH + Co. KG
Lenneper Straße 35
42855 Remscheid
GERMANY

Telefon+49 (0) 2191 9986-01
Telefax+49 (0) 2191 9986-199
Emailinfo@arntz.de
Webseitewww.arntz.de
Vertegenwoordigingsbevoegde Dipl.-Ing. Jan Wilhelm Arntz
Verantwoordelijk voor de inhoudDipl.-Ing. Jan Wilhelm Arntz
Btw-nr.DE 120778303
HandelsregisterRegistergericht Wuppertal HRA 18523
Bevoegde rechterRegistergericht Wuppertal HRB 11609

Aansprakelijkheidsbeperking

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur geeft geen enkele garantie op de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen schuld door opzettelijk of grof nalatig gedrag kan worden toegeschreven
Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder aparte aankondiging delen van de pagina’s of de complete website te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, kan de auteur slechts aansprakelijk worden gesteld, indien de auteur kennis heeft van de betreffende inhoud en indien het voor de auteur technisch gesproken mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik dat de links werden geplaatst, geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina’s kon worden vastgesteld. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina’s heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud en alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Deze verklaring geldt zowel voor alle links en verwijzingen die binnen de eigen website geplaatst zijn, als voor bijdragen van derden in door de auteur aangeboden gastenboeken, discussieforums, linklijsten, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waar derden schrijftoegang toe hebben. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk en niet diegene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hem zelf aangemaakte afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of een beroep te doen op licentievrije afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten.
Alle binnen de website genoemde en evt. door derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van het desbetreffend geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Alleen op basis van de loutere vermelding kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf aangemaakte objecten berust alleen bij de auteur van de pagina’s. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Indien binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoons- of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt. Bij alle aangeboden diensten is de gebruikmaking en betaling – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder de verstrekking van dergelijke gegevens of met geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. De contactgegevens die in het colofon of vergelijkbare informatie gepubliceerd zijn, zoals postadressen, telefoon-, faxnummers en e-mailadressen, mogen door derden niet worden gebruikt voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenoemde spammails zijn bij overtreding van dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking

Deze aansprakelijkheidsbeperking moet worden beschouwd als deel van de website, vanwaar naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtspositie, worden de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daar niet door aangetast.

6. Google Analytics

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoekergegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.