Arntz Saegaebaender Logo
email phone message

Professioneel toebehoren

Band-spanningsmeter

Een onjuiste bandspanning kan de oorzaak zijn van scheve zaagsneden of vroegtijdige slijtage van het zaaglint. Daarom moet de bandspanning regelmatig worden gecontroleerd om veranderingen van de zaagmachine op tijd vast te stellen. In een gedetailleerde gebruiksaanwijzing wordt de keuze en controle van de juiste bandspanning uitgelegd.

Refractometer

De juiste concentratie van het koelsmeermiddel is belangrijk voor de optimale levensduur van de ARNTZ-bandzagen.
Om de mengverhouding direct ter plekke te kunnen bepalen, is het gebruik van een ARNTZ refractometer aan te bevelen.

Toolkit

Ter garantie van de optimale zaagparameters. Bevat: bandspanningsmeter, refractometer, handtachometer, toebehoren en nog veel meer.

 

... ... ...